วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2552

การเคลื่อนที่

การเคลื่อนที่

แรงดึงดูดระหว่างมวล

แรงดึงดูดระหว่างมวลแบบฝึกประสบการณ์
แรงดึงดูดระหว่างมวล

1. ถ้ามวลของดวงจันทร์เป็น 1/8 ของโลก และรัศมีเป็น ¼ ของรัศมีโลก ให้มวลของโลกเป็น M รัศมีของ
โลกเป็น R และ G เป็นค่านิจโน้มถ่วงสากล วัตถุที่ตกอย่างอิสระบนดวงจันทร์จะมีความเร่งเป็นเท่าไร

2. ที่ความสูงจากพื้น 2R จะมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเป็นกี่เท่าของ g เมื่อ R คือรัศมีของโลก

3. สมมติว่าดวงจันทร์โคจรรอบโลกด้วยวงโคจรที่เป็นวงกลม รัศมีประมาณ 5 เท่าของรัศมีของโลก แสดง
ว่าดวงจันทร์กำลังโคจรโดยมีความเร่งเข้ามหาโลกด้วยขนาดเท่าใด

4. วัตถุอันหนึ่งมวล 3 กิโลกรัม บนโลก เมื่อนำวัตถุนี้ไปที่ดาวจูปีเตอร์ซึ่งมี g เป็น 10 เท่า ของ g บนโลก
วัตถุนี้จะมีมวลเท่าใด

5. ทรงกลม A เป็นทรงกลมกลวง และทรงกลม B เป็นทรงกลมตัน ทรงกลมทั้งสองมีมวลและรัศมีเท่ากัน
คือ 100 กิโลกรัม และ 0.5 เมตร ตามลำดับ ผิวของทรงกลมทั้งสองอยู่ห่างกัน 1 เมตร แรงดึงดูดที่
กระทำต่อทรงกลม A เนื่องจาก ทรงกลม B จะมีค่ากี่นิวตัน

6. ถ้ามวลเพิ่มขึ้นเป็น 16 เท่าของมวลเดิม ขณะรัศมีเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ของรัศมีเดิม ความเร่ง g จะมีค่า
เปลี่ยนจากเดิมไปเป็นเท่าใด

7. เมื่อชั่งวัตถุที่ระยะห่างจากผิวโลกเป็นสามเท่าของรัศมีโลก ถ้าวัตถุหนัก 10 นิวตัน จะชั่งวัตถุนี้ที่ผิวโลก
ได้หนักกี่นิวตัน

8. ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีมวลมากกว่าโลก 2 เท่า แต่รัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของโลก ค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงที่ผิวดาวเคราะห์ดวงนั้น จะเป็นกี่เท่าของความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก( ข้อละ 3 นาที 40 คะแนน )